Administration

Ekonomi

 • Linnéa Haglund
  • Fysioterapi
  • Neuropsykofarmakologi
  • WOMHER
  •  fysioterapeutprogrammet
  • arbetsterapeutprogrammet
 • Jessica Sandervig
  • Forskarutbildning
  • Forskning inom klinisk psykologi 
  • Forskning inom obstetrik och gynekologi 
 • Kerstin Ståhlberg
  • Institutionsgemensam ekonomi
  • Pediatrisk forskning
  • Utbildningar: läkarutbildning, vårdutbilning pediatrik, NCK samt kurser inom logopedi och biomedicin. 
 • Karin Törnblom
  • ALF och hyresfördelning
  • IMCH forskning
  • Swedesd
  • Internationell utbildning

Forskarutbildning (phd.admin@kbh.uu.se)

 • Agata Kostrzewa
  • Forskarutbildningskurser
  • Klinisk psykologi forskning
  • Obstetrik och gynekologi forskning
 • Hanna Taylor
  • IMCH
  • Pediatrisk forskning

Forskningsadministration IMCH

HR/Personalfrågor (hr-kbh@uu.se)

 • Malin Ghanem (administrativ chef)
  • Arbetsmiljö
  • Hälsovetenskap och e-hälsa 
  • IMCH
  • Swedesd
  • Stödet
  • Utbildningar
 • Jenny Lindgren
  • Obstetrik och gynekologi 
  • Pediatrik
  • Arbetsterapi
  • Fysioterapi
  • Neuropsykofarmakologi
  • WOMHER

Kursadministration

 • Agata Kostrzewa
  • Global medicin, 7.5 hp (3PE143)
  • Antagningar Masterprogram i Global hälsa
 • Marcus Isgren 
  • Läkarprogrammet T9 pediatrik (3PE129)
 • Anna Schönborg
  • Läkarprogrammet T9 obst/gyn (3PE129)
  • Pediatrik och barn- och ungdomspsykiatri, ingår i Logopedprogrammet 6hp (3PE149)
  • Implementeringsvetenskap och hållbar utveckling I 30,0 hp (3BO007)
  • Introduktion till implementeringsvetenskap 7,5 hp (3BO004) 
  • Introduktion till hållbar utveckling 7,5 hp (3BO005)
 • Susanne Thorell Löberg
  • Amning och bröstmjölk, 7.5 hp (3PE066)
  • Barnmorskeprogrammet, 90 hp
  • Biomedicinska analytikerprogrammet 
  • Handledarutbildning för barnmorskor, 7.5 hp (3OG033)
  • Ohälsa och främjande av hälsa för kvinnor och barn utifrån ett nationellt och globalt perspektiv 7.5 hp (3PE128)
  • Smärta hos barn och ungdomar 7.5 hp (3PE044)
  • Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan - teori och praktik, 5 hp (3HI002)
 • Stina Stiernström
  • Masterprogrammet i global hälsa
  • Migration, Health and Ethics in a Globalised World 5hp (3PE049)
  • Migration, hälsa och etik i en globaliserad värld, 5hp (3PE049)
  • Environment, Health and Climate Change 5 hp (3PE050)
  • Miljö, hälsa och klimatförändringar, 5 hp (3PE050)
 • Eva-Lena Wahlberg
  • Fysioterapiprogrammet 
 • Jessica Åsell
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso-och sjukvård för barn och ungdomar
  • Teoretisk fördjupning i omvårdnad av barn och ungdom i intensivvård 7.5 hp (3PE151)
  • Samskapande av digitala hälsoinnovationer 7,5hp (3HI004)
  • Implementering av medicinsk teknik 7,5hp (3PE051)
  • Digital psykologi i teori och praktik 7,5hp (3HI010)
  • Hälsodialog 7,5hp (3HI005)
  • Innovation Game 7,5hp (3HI001)
  • Hälsoinnovation - ett tvärvetenskapligt angreppssätt 7,5hp (3HI006)
  • Hjärtsjukdom och Psykologi 7,5hp (3HI007)

Kommunikation

Senast uppdaterad: 2022-10-04