Agneta Skoog Svanberg har tilldelats den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld

2020-03-18

Motiveringen för denna hedersbetygelse lyder: "Professor Agneta Skoog Svanberg belönas för framstående forskning inom området reproduktiv hälsa och för sina omfattande ledningsuppdrag inom den medicinska fakulteten och inom vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet."

Vi kommer vid lämpligt tillfälle att fira detta.