Louise von Essen har beviljats medel från Cancerfonden

2018-07-17

Forskningsprojekt: Testning och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats med cancer

  • Anslag beviljat: 2018-01-01 -- 2018-12-31, 800 000 kr
  • Anslag rekommenderat: 2019-01-01 -- 2019-12-31, 800 000 kr