Forskare vid internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) vid institutionen för kvinnors och barns hälsa har fått ett bidrag på 400,000 kr från Einhorn foundation för ett projekt om kvalitetsförbättringar inom mödra och nyföddhetsvården i Nepal

2018-07-17

Projektet (NePeriQIP) som bygger på tidigare forskningsresultat som visat att upp till 50% av de förlossningsrelaterade dödsfall kan undvikas genom förbättrade rutiner genomförs nu på 12 sjukhus runt om i Nepal.

Familjen Einhorns stiftelse