Ett av de tolv bästa forskningsprojekten från UNICEF 2017

2018-07-17

Forskning från Uppsala universitet har nyligen utsetts till ett av de tolv bästa forskningsprojekten från UNICEF 2017. Projektet implementerade ett utbildningsmaterial för förbättrad neonatal ventilering, kallad Helping Babies Breathe (HBB), på ett utbildningssjukhus i Nepal. Med denna modell kunde dödligheten bland nyfödda minska med upp till 50%.

Länk: https://www.unicef-irc.org/article/1714/