Louise von Essen och Gustaf Ljungman har beviljats anslag från Barncancerfonden hösten 2017

2018-07-17

Beviljade projektanslag PR2017

  • Titel svenska: Webbaserad psykologisk självhjälp för föräldrar vars barn behandlats mot cancer
  • Förv. organ/Förv. o. inst: Uppsala universitet/Kvinnors och barns hälsa
  • Anslagsansvarig: von Essen, Louise
  • Anslagsår: 2
  • Totalt belopp: 1 000 00 SEK

Beviljade kliniska projektanslag KP2017

  • Titel svenska: Förberedd för strålbehandling - Interventionsprogram för att stödja barn och ungdomar
  • Förv. organ/Förv. o. inst: Uppsala universitet/Kvinnors och Barns Hälsa
  • Anslagsansvarig: Ljungman, Gustaf
  • Anslagsår: 3
  • Totalt belopp: 2 400 000 SEK