Professor Birgitta Essén har blivit utsedd till ledamot i internationaliseringsrådet vid Uppala universitet för perioden 2018-01-30-2020-09-30

2018-07-17

Ledamöterna är

  • Professor Anders Backlund, institutionen för läkemedelskemi, ordförande Professor Peter Lindblad, institutionen för kemi
  • Professor Greger Thornell, institutionen för teknikvetenskaper
  • Professor Coco Noren, institutionen för moderna språk
  • Professor Jane Reichel, juridiska institutionen
  • Professor Birgitta Essen, institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Vakant (föreslås av vetenskapsområdet för medicin och farmaci)
  • Enhetschef Erika Dabhilkar, studentavdelningen
  • Studentkårerna utser två ordinarie ledamöter och en gruppsuppleant för ett år enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).

Internationaliseringsrådet är rådgivande till rektor och beredande organ i frågor som rör universitetsövergripande internationella frågor. Rådet hanterar internationalisering för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt forskning och även för stödverksamhet.