18 miljoner kronor till forskning om migration

2018-11-13

Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, beviljas 18 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för forskning med fokus på Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa.

https://www.medfarm.uu.se/nyheter-evenemang/nyheter/?tarContentId=755020