Vetenskapsrådet har tilldelat Joanne Woodford, Louise von Essen och Erik Olsson anslag

2018-10-26

  • Joanne Woodford har erhållit 7,2 miljoner kronor för projektet "Beteendeaktiveringsbaserad självhjälp för depression hos personer med demens som lever ute i samhället: Utveckling, genomförbarhet och utvärdering".
  • Louise von Essen har erhållit 4,8 miljoner för projektet "Testning och utvärdering av ett internetbaserat självhjälpsprogram utifrån kognitiv beteendeterapi med behandlarstöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer".
  • Erik Olsson har erhållit 2,4 miljoner för projektet "Internetbaserad behandling för psykisk ohälsa hos patienter med hjärtinfarkt med icke-obstruktiva kranskärl".