ENTWINE (European Training Network on Informal Care)

2018-08-15

Bidrag

ENTWINE (European Training Network on Informal Care), Huvudsökande: Hagedoorn/Sanderman, University of Groningen, Nederländerna; Medsökande von Essen, 3.9 MEUR från Horizon 2020