Forskningsbidrag ur Riksförbundet HjärtLungs Forskningsfond

2019-01-07

Erik Olsson, docent, med flera har beviljats bidrag på 200.000 kr till projektet "Betydelsen av betablockare för livskvalitet och välmående hos hjärtinfarktpatienter (RQoL)".