Internationell satsning på hälsodata om migranter

2021-01-29

I samarbete med Uppsala universitet har WHO/Europe publicerat ny teknisk vägledning som beskriver varför och hur medlemsstaterna kan samla hälsodata om flyktingar och migranter genom sina nationella hälsoinformationssystem (HIS). 

Soorej Jose Puthoopparambil, lektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet är huvudförfattare till denna publikationen som innehåller praktiska råd för att integrera hälso- och hälsorelaterade variabler i det nationella och/eller sub-nationella HIS.

– Det är ett viktigt steg i rätt riktning för att fylla i kunskapsluckorna kring flyktingars och migranters hälsa, säger Soorej Jose Puthoopparambil.

Publikationen riktar sig framför allt till beslutsfattare, myndigheter och organisationer på lokal, nationell och regional nivå. Innehållet kommer också att användbart för vårdpersonal, hälsoplanerare och specialister inom hälsoinformation.

Läs mer om publikationen på Uppsala universitets nyhetssida

Collection and integration of data on refugee and migrant health in the WHO European Region (2020)

2021

Senast uppdaterad: 2023-01-23