Ashish KC en av två Oscarsprisvinnare

2021-08-23

Varje år delar Uppsala universitet ut Oscarspriset till yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation från 1877 och kan delas mellan två lika förtjänta forskare. 2021 års Oscarspris delas av Ashish KC vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och Pontus Ekberg på institutionen för informationsteknologi.

Motivering

Varje år föds 10-15 miljoner barn runt om i världen som behöver hjälp för att börja andas. Ashish KC, som är docent i global hälsa vid Uppsala universitet, har arbetat med flera olika interventioner för att förbättra det omedelbara omhändertagandet av dessa nyfödda barn, vilket lett till bättre hälsa och överlevnad. Efter sin disputation 2016 har Ashish KC etablerat ett forskningsinstitut i sitt hemland Nepal och byggt ett brett internationellt nätverk. Hans studier om hur kvaliteten i mödra- och barnhälsovården i resurssvaga miljöer kan stärkas har fått stor uppmärksamhet och har påverkat policy lokalt i Nepal som globalt.

2021

Senast uppdaterad: 2023-01-23