Pristagare Ashish KC vill förbättra förlossningsvården

2021-11-23

SIGHT Award 2021 på 100 000 kronor har tilldelats med dr Ashish KC, docent på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Han får priset för sin forskning för att förbättra vården för nyfödda och mödrar vid förlossningar i låg- och medelinkomstländer.

Ashish KC, docent på institutionen för kvinnors och
barns hälsa vid Uppsala universitet.
Foto: Ulrica Segersten

Fortfarande dör och lider alldeles för många kvinnor och nyfödda i onödan i samband med graviditet och förlossning. 10 till 15 miljoner nyfödda behöver årligen hjälp med att andas vid födseln. Under pandemin har utsattheten för både mödrar och nyfödda ökat markant i låg- och medelinkomstländer och hälsoklyftorna har blivit större.

– Covid-19-pandemin har blivit ett riktigt lackmustest för hur tillgänglig eller ojämlik vården är för världens mödrar och nyfödda, speciellt i låg- och medelinkomstländer, säger Ashish KC, årets mottagare av SIGHT Award 2021.

Läs hela arikeln med Ashish KC

2021

Senast uppdaterad: 2023-01-23