Nytt masterprogram om hållbar utveckling och global hälsa

2022-03-15

Till hösten 2022 är det start för ett nytt masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet. Programmet fokuserar på lärandeprocesser och implementering av aktiviteter och projekt inom hållbarhet och global hälsa.

Det nya masterprogrammet har fokus på komplexa och svårlösliga problem världen står inför.

Neil Powell, lektor vid SWEDESD, Centrum för forskning och lärande om hållbar utveckling, är programsamordnare för det nya programmet. Han betonar vikten av att hitta nya sätt att lösa de komplexa problemen världen står inför:

– Det finns idag många så kallade ’wicked problems’, komplexa och svårlösliga utmaningar där olika intressen ställs mot varandra. Det kan handla om konflikter runt vattenförsörjning, hur vi kan öka hälsa och livskvalitet för alla samtidigt som vi måste minska vår påverkan på klimatet, eller balansen mellan att bevara natur och biodiversitet och att säkra matförsörjning. Dessa utmaningar kan inte mötas på konventionellt sätt utan kräver nya förhållningssätt och perspektiv. Det nya masterprogrammet har detta i fokus och erbjuder en innovativ utbildning som bygger på samskapande och tvärvetenskap, säger Neil Powell.

Verktyg för att leda förändringsarbete

Det nya masterprogrammet syftar till att utrusta studenterna för förändringsarbete i skärningspunkten mellan hälsa och hållbarhet, och att arbeta med olika aktörer, såsom internationella organisationer, statlig administration, biståndsorganisationer och utbildningssektorn. Dessutom läggs stor vikt vid gemensamt lärande och samproduktion av kunskap där studenterna uppmuntras att bidra till kunskapsutvecklingen inom området lärande för hållbar utveckling och global hälsa.

Mats Målqvist
Mats Målqvist, professor i global hälsa, Uppsala
universitet. Foto: Privat

Programmet ska även öka studenternas förståelse för hur hållbarhet kan implementeras i globala hälsosammanhang utan att skapa nya socioekologiska problem i t ex andra sektorer, för andra grupper i samhället eller för framtida generationer. Mats Målqvist, professor i global hälsa och föreståndare för SWEDESD, ser en tydlig koppling mellan hållbar utveckling och hälsa:

– Hälsa är ett centralt begrepp i Agenda 2030 och i strävan efter ett hållbart samhälle. Till syvende och sist är det hälsa och välbefinnande som är målet för individer, samhällen och planeten. Genom att fokusera på global hälsa som plattform för studier kring hållbarhet, intressekonflikter och systemförändringar kommer masterprogrammet att bidra till att utveckla global hälsa och ge studenterna en unik spetskompetens oavsett vilken grundutbildning de har med sig, säger Mats Målqvist.

MASTERPROGRAM I IMPLEMENTERING, TRANSFORMATIVT LÄRANDE OCH HÅLLBARHET

  • Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet ges på distans och på engelska. Sista anmälningsdatum är 19 april 2022 med kursstart höstterminen 2022.
  • Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med lärande för hållbar utveckling och global hälsa som huvudområde.

Programsida: Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23