Forskningsstudie: Rädsla för covid-19 hade liten påverkan på kvinnors abortbeslut

2022-03-30

Globalt har coronapandemin påverkat kvinnors sexualitet och reproduktion på många sätt. En nypublicerad studie visar dock att pandemin endast marginellt påverkade svenska gravida kvinnors beslut att göra abort. 13 procent uppgav att pandemin påverkat abortbeslutet. Bidragande faktorer var till exempel att de inte ville vara utan sin partner på undersökningar under graviditeten och vid förlossningen, de var oroliga för sin egen samt fostrets hälsa samt att pandemin påverkade deras ekonomi.

Tanja Tydén.
Foto: David Naylor, Uppsala universitet

- Det är intressant att partnerns deltagande är så viktigt. Det säger något om vår samtid. Backar vi två generationer fick inte männen vara med på förlossningen, säger Tanja Tydén, senior professor på institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet och barnmorska på kvinnokliniken Akademiska sjukhuset som tog initiativ till studien, eftersom hon arbetade med smittspårning under pandemin.

Globalt har coronapandemin påverkat kvinnors sexualitet och reproduktion på många sätt. Enligt en undersökning i 29 länder var tillgången till abort begränsad i cirka hälften av länderna och drygt 8 av 10 länder rapporterade att tillgången till preventivmedel påverkats negativt. I Storbritannien rapporterade en av fyra unga vuxna att deras tillgång till preventivmedel begränsats på grund av pandemin.

Fokus för den aktuella studien var hur pandemin påverkade svenska kvinnors beslut att genomgå en medicinskt framkallad abort och tillgången till preventivmedelsrådgivning.

- Vår slutsats är att en minoritet av kvinnorna upplevde att pandemin påverkat deras abortbeslut. Det faktum att vissa kvinnors beslut påverkades av att partnern inte skulle kunna ta del av graviditeten/mödravårdskontroller etc är i linje med tidigare forskningsstudier, konstaterar Tanja Tydén.

Läs hela pressmeddelandet från Akademiska sjukhuset 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23