Kurs i mindfulness som stresshantering

2022-09-29

Våren 2023 ges kursen "Mindfulness-Based Stress Management" (7,5 hp) vid Uppsala universitet. Ansökan senast den 17 oktober 2022.

– Kursen baseras på ett evidensbaserat åtta veckors-program för stresshantering utvecklat vid University of Massachusetts Medical School, och programmet finns vid alla Ivy League universitet i USA, berättar Karen Brounéus, kursansvarig, legitimerad psykolog och lektor vid institutionen för freds och konfliktforskning.

På kursen lär man sig att använda mindfulness som ett verktyg för stresshantering både i sitt privata och professionella liv. Med mindfulness menas att med avsikt i ögonblicket vara uppmärksam utan att värdera. Kursen passar för den som är intresserad av att utforska och öva på att använda mindfulness meditation och yoga för balans, välmående och hälsa.

Verktyg som ger positiva effekter

– I stress översköljs vi ofta av en tsunami av tankar, känslor och kroppsliga reaktioner – som alla spär på varandra och gör att stressen eskalerar. På kursen tränar vi vår förmåga att observera vad som händer istället för att sköljas med. Vi ökar vår förmåga att fokusera. Härifrån kan vi sedan bestämma vad och hur vi ska göra, med avsiktlighet, medvetenhet och beslutsamhet. Detta minskar stress genom en ökad känsla av kontroll, som i sig är viktig för hälsa och välbefinnande.

Karen Brounéus utvecklar de positiva effekterna av verktygen som lärs ut på kursen ytterligare.

– Att medvetet stanna upp, istället för att automtiskt reagera, ger oss tid att komma i kontakt med och grunda beslut i våra värderingar. Och det är en annan viktig faktor för hälsa. Detta sprider i sig i sin tur i goda cirklar: genom att vi får tid och utrymme att landa i våra värderingar, så får vi kontakt med vår empati, vår medkänsla för oss själva och andra, vår medmänsklighet. Viktigt för oss själva, för de runt omkring oss och för världen.

Meditation påverkar hjärnan fysiskt

Karen Brounéus, universitetslektor

Kursen inleds med ett åtta veckors-program som heter Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Karen Brounéus berättar att det finns mycket forskning bakom programmet, som bland annat visar att man med meditationsträning rent fysiskt påverkar hjärnan.

– Forskning över de senaste decennierna, till exempel med magnetröntgen, visar att hjärnan vid medititationsträning reorganiserar sina strukturer genom så kallad neuroplasticitet. Träning i MBSR påverkar på ett positivt sätt de strukturer i hjärnan som är involverade i välbefinnande och livskvalitet, till exempel perspektivtagande, känsloreglering, självkänsla, fokus.

Mindfulness meditation förändrar inte bara hjärnan fysiskt utan även våra kromosomer.

– Nobelpristagare Elizabeth Blackburns forskning visar att regelbundet utövande av mindfulness meditation påverkar kroppen på kromosomnivå. Telomererna, som är kromosomens yttersta ändar associerade med hälsa och långt liv, förlängs.

Nyhet - Kurs i mindfulness som stresshantering

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23