Forskning om vård på lika villkor

2022-10-25

Inom internationell kvinno- och mödrahälsovård är många frågor känsliga och påverkade av stigma, normer och värderingar. Familjebildning och om man kan bli gravid? Med vem man vill ha barn eller om man inte vill ha barn? Att vara oskuld eller inte? Information om vem som är fadern? Reproduktion omskrivs redan i Bibeln och i många länder är frågor om abort på den högsta politiska agendan.

Bild på Birgitta Essén
Birgitta Essén, överläkare i obstetrik och gynekologi vid Akademiska sjukhuset och professor i
internationell kvinno- och mödrahälsovård vid Uppsala universitet.
Foto/bild: Cecilia Yates

En som möter dessa svåra frågor i sin kliniska vardag är Birgitta Essén, överläkare i obstetrik och gynekologi vid Akademiska sjukhuset och professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård. Birgitta har kartlagt utfall vid förlossningar och preventivmedelsanvändning hos immigranter samt studerat när kulturella skillnader är intressanta för vården och när de inte är det.

– Reproduktion är ett känsligt ämne och globalt styrs policydokumenten av länders politiska ideologier, inte evidens. Jag vill få ut politiken från gynrummet och mer fokusera på att bemöta de frågor som just kvinnan har, oavsett kulturell bakgrund, säger Birgitta.

Ett för ensidigt fokus på kultur har i forskningen visats gynna fördomar mellan grupper och leda till fokus på annat än vad patienten söker för. Därmed riskerar patienten få sämre vård.

– Det är lätt att fastna i stereotyper och utgå ifrån att det som gäller på gruppnivå, exempelvis för muslimska kvinnor från Somalia, gäller varje individ, men det stereotypa kan ibland stjälpa. Det kan bli diskrimineringsfall för att kvinnan till exempel ville ha en kvinnlig läkare. Men om vi tillgodoser det och denna inte är den bästa läkaren så kan det leda till problem. Vi kan missa viktig information och diagnosticera fel.

Läs hela artikeln Forskning om vård på lika villkor

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23