Kurs utvecklad vid Uppsala universitet prisad av Enlight

2022-11-23

Kursen "Innovation Game: A Summer School Applying Serious Game Design in Health Care and Education" har fått Enlightpriset "Teaching and Learning Award 2022". Vi ställde några frågor till Erik Olsson, Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, som är kursansvarig.

kursansvarig
Erik Olsson Universitetslektor vid 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Vad är speciellt med kursen och pedagogiken?

– Kursen är internationell, multidisciplinär och använder så kallat utmaningsbaserat lärande. Studenterna möter experter inom hälsa och människor som skulle behöva göra beteendeförändringar. Studenterna tar sig an hälsoutmaningarna i grupparbeten och presenterar sista dagen ett förslag på lösning. Genom att använda principer för speldesign kan motivation, kunskap och attityder påverkas, vilket i sin tur kan påverka beteenden.

Vad betyder priset för er?

– Ökad motivation att fortsätta utveckla kursen, uppmärksamheten kan också göra att fler studenter söker sig till kursen. Sommaren 2023 startar vi en liknande kurs med klimatutmaningar och det känns kul att få bekräftat att upplägget uppskattas.

Vad tyckte studenterna som gick kursen sommaren 2022?

– Det är väldigt positiva kursutvärderingar. Man ser sällan så genomgående positiva kursomdömen.

Vad blir nästa steg för att utveckla kursen vidare?

– Vi finslipar detaljer och försöker attrahera ännu fler studenter, särskilt genom våra Enlightkanaler. Som jag nämnde skapar vi också en systerkurs baserad på samma koncept men med klimat- och miljöutmaningar istället för hälsoutmaningar.

Text av Anders Berndt

Läs mer information om kursen

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23