Nyanländas sociala värderingar

2023-01-20

Nyanlända invandrares sociala värderingar förklaras inte bäst av vilket land de kommer ifrån. Men hur religiös du är spelar roll. Det här visar Uppsalaforskare i en unik studie.

Klockan slår tio och det är dags för förmiddagsrast för eleverna som läser Svenska för invandrare, SFI, i gamla Bolandskolan i Uppsala. Vid ett stort bord sitter ett glatt och pratsamt gäng där ingen kommer från samma land. De är från Irak, Turkiet, Egypten, Polen, Bangladesh, Lettland, Iran och Spanien. Vi pratar om hur de blir bemötta och om de stöter på fördomar om hur de som nysvenskar tänker och tycker. Ingen vittnar om några stora kulturkrockar.

forskaren för studien
Birgitta Essén, professor på Institutionen för kvinnors
och barns hälsa. Foto: Mikael Wallerstedt.

Ny forskning som kartlagt nyanländas sociala värderingar pekar på heterogeniteten i gruppen. Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödravård och migration vid Uppsala universitet, är en av forskarna bakom studien. 
– Det pratas mycket om kulturkrockar och värderingsskillnader, till exempel
inom vården. Det här är ett sätt att få basfakta om migranters värderingar och har aldrig gjorts förut, säger hon. 

– Framförallt visar resultaten på hur heterogen gruppen nyanlända är. Och det är ett viktigt fynd. Att kultur och värderingar är något dynamiskt och föränderligt är viktigt att veta, inte minst för oss i vården. Missförstånden kan bli många om läkaren bara bedömer någon utifrån den grupp patienten tillhör, säger Birgitta Essén.

Läs hela nyheten på UNT.se (för prenumeranter på UNT)

Nyheten är skriven av Niklas Skeri på UNT.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23