Kim Ramme och Mikael Sundin tilldelas årets forskningsanslag från Johanna Ahléns minnesfond

2023-05-23

Kim Ramme, med dr/överläkare Akademiska Barnsjukhuset & Uppsala Universitet och Mikael Sundin, docent/överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus & Karolinska Institutet tilldelas årets forskningsanslag ur Johanna Ahléns minnesfond. 

Kim Ramme, med dr/överläkare Akademiska Barnsjukhuset & Uppsala Universitet och Mikael Sundin, docent/överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus & Karolinska Institutet

Deras projekt Men thymus då? Studie av T-cellsimmunitet med fokus på thymus hos barn och unga med sicklecellsjukdom för ett friskare liv syftar till att bättre karaktärisera immunsystemet hos barn och ungdomar med sicklecellsjukdom (SCD) för att kunna förbättra deras vård.

Sicklecellsjukdom är en svår blodsjukdom där en defekt hemoglobinmolekyl (den molekyl som binder syre) gör att röda blodkroppar får fel form och går sönder. Konsekvensen kan bli syrebrist i olika organ som leder till ett stort antal skador och komplikationer. Om immunologiska organ som mjälten skadas ökar risken för infektioner, vilket i sin tur är den vanligaste dödsorsaken vid sicklecellsjukdom ur ett globalt perspektiv. Med stöd från Johanna Ahléns minnesfond vill forskarna från Akademiska barnsjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus kartlägga hur ett annat immunologiskt organ, tymus, påverkas av sicklecellsjukdom. Resultaten kan leda till skräddarsydd profylax mot svåra infektioner och fler botande blodcellstransplantationer.

Johanna Ahléns minnesfond

Minnesfonden bildades för att hedra Johanna Ahléns minne och fondens syfte är att öka kunskapen om sicklecellanemi och andra sicklecellsjukdomar. Genom en årlig gåva om 100.000 kr över en treårsperiod önskar familjen Ahlén verka för att främja forskning kring sicklecellanemi och spridning av information om sjukdomen i vården i Sverige.

Familjen vill verka för att fler praktiserande läkare och annan vårdpersonal får exponering mot sjukdomen i någon form och ökad förståelse för patientens situation. Medlen kan användas för forskning, utbyten till länder där sjukdomen är mer vanlig, besök på ämneskonferens eller liknande insatser som prefekt anser främjar ändamålet.
Besök hemsidan för Johanna Ahléns minnesfond https://johannasminnesfond.se

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23