Forskningskluster mellan Afrika och EU tar sig an akuta samhällsutmaningar

2023-06-22

Uppsala universitet deltar i fyra nya forskningskluster mellan universitet i Afrika respektive EU, varav tre av klustren koordineras eller har koppling till Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskningsklustren syftar till att bygga upp rättvisa, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som tag sig an akuta globala samhällsutmaningar.

Från vänster: David Sumpter, Anders Hagfeldt, Meena Daivadanam, Soorej Jose Puthoopparambil, Coco Norén och Thomas Schön. Foto: Linda Koffmar

De två universitetsnätverken The Guild of Research Intensive Universities (The Guild) och African Research Universities Alliance (Arua) har utsett 17 Clusters of Research Excellence.

– Detta är ett spännande initiativ, det finns mycket goda förutsättningar att göra något riktigt bra. De samarbeten vi är involverade i från Uppsala bygger på redan etablerade kontakter, men innebär samtidigt något helt nytt. Det finns också en dynamik i detta med stora möjligheter till fler nya kluster framöver, säger rektor Anders Hagfeldt.

Delat ansvar för koordineringen

Syftet med forskningsklustren är att utveckla vetenskapligt samarbete på ett jämlikt och hållbart sätt inom områden med globala samhällsutmaningar. En viktig del i de nya samarbetsformerna är att ansvaret för koordineringen av klustren delas lika mellan universitet i Afrika respektive EU.

Forskningsklustren är tänkta att vara en del av EU:s Global Gateway. Genom Global Gateway investerar EU i infrastruktur runt om i världen för att kunna uppfylla sina mål för en hållbar utveckling, bekämpa klimatförändringarna, utveckla ett bättre hälso- och sjukvårdssystem och stärka den globala ekonomin.

Forskningskluster med koppling till Uppsala universitet

Varje forskningskluster utgår från en samhällsutmaning inom ramen för AU-EU Innovation Agenda. Klustren har tagits fram av forskarna själva där de identifierat och formulerat tvärvetenskapliga visioner som svar på akuta samhällsfrågor.

Matmiljöåtgärder för att främja hälsa

Klustret fokuserar på forskning, utbildning och policyarbete av matmiljöer för att främja hälsa. Den tredubbla bördan av undernäring, övernäring och mikronäringsbrist är en kritisk global hälsoutmaning. Detta drivs av sammankopplade processer, inklusive urbanisering, omvandling av livsmedelssystem och socioekonomiska ojämlikheter.

Koordinator vid Uppsala universitet är Meena Daivadanam, universitetslektor på institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Läs Meeans inlägg på LinkedIn

Migration och hälsa (Migration and Health)

Klustret ska fokusera på den viktiga vetenskapliga utmaningen med MH migration och hälsa i migrationskorridoren mellan Afrika och EU. Denna korridor är förknippad med flera hälsoproblem som bestäms av en rad strukturella och sociala faktorer som upplevs olika av olika migrantgrupper och de samhällen genom vilka de flyttar, bor och arbetar.

Koordinator vid Uppsala universitet är Soorej Jose Puthoopparambil, universitetsadjunkt vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Hälsa, genus och sexualitet (Health, Gender and Sexualities)

Klustret syftar till tvärvetenskaplig forskning kring hälsa bland köns- och sexuella minoriteter. Forskningen ska integrera folkhälsa och vårdvetenskap för att förstå samspelet mellan sociala, kulturella och vårdrelaterade faktorer som påverkar hälsa och tillgång tilll vård.

Från Uppsala universitet deltar Mats Målqvist, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Läs nyheten från UU.se

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23