Anslag till forskning om AI-baserat diagnostiksystem av livmoderhalscancer

2023-06-26

Nina Linder, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa har tilldelats anslag från WASP-DDLS gemensamma utlysning för projektet Prediktiv osäkerhetsuppskattning vid AI-baserad cervixcancerscreening i patientnära miljöer.

I december 2022, laserade ​SciLifeLab & Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) deras andra gemensamma utlysning. Ett av projekten som nu har tilldelats anslag är ett samarbete mellan Uppsala universitet (PI Nina Linder) och Linköpings universitet (PI Claes Lundström).

Prediktiv osäkerhetsuppskattning vid AI-baserad cervixcancerscreening i patientnära miljöer

Nina Linder, docent vid institutionen för kvinnors och
barns hälsa.

Forskarna har utvecklat ett AI-baserat diagnostiksystem med hög noggrannhet för screening av livmoderhalscancer i patientnära och resursbegränsade miljöer. Systemet är en kompakt, portabelt och en lättanvänd lösning som kräver minimal infrastruktur som ansluter trådlöst via mobila nätverk och upptäcker atypiska livmoderhalsceller i cellprov.

AI-system kan dock ge osäkra resultat när de möter data som skiljer sig från träningsdatat. Projektet kommer att undersöka metoder som bygger på osäkerhetsuppskattning för att öka diagnostikens träffsäkerhet samt upptäcka felaktiga AI-prediktioner.

Projektet har betydande potential genom att möjliggöra mer exakt, effektiv och tillgänglig diagnostik. Samtidigt som den fokuserar på resursbegränsade miljöer, är metoden lika tillämpbar i medel- och högresursländer, vilket kan ge snabbare och mer exakt diagnostik. 

Läs även nyhet från SciLifeLab

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23