Handlingsplan för bättre hälsodata om migranter

2023-10-27

Insamlingen av hälsodata om flyktingar och migranter i Europa är inkonsekvent och av bristande kvalitet. Det visar en nyligen genomförd analys av en internationell koalition av universitet, FN-organisationer, regeringsrepresentanter och europeiska institutioner, publicerad i tidskriften The Lancet Regional Health Europé.

Enligt studien beror problemen inte på brist på kunskap eller tekniska resurser utan snarare på politiska och strukturella faktorer på lokal, nationell och europeisk nivå. Dessa hindrar ett effektivt genomförande av de riktlinjer som finns, konstaterar författarna bakom studien.

Koalitionen, som har letts av Bielefeld University i Tyskland och Uppsala universitet i Sverige, har tagit fram en handlingsplan för beslutsfattare och europeiska hälsosystem som kan förbättra situationen. De föreslår fyra tillvägagångssätt för europeiska hälsosystem:

Systematisk datainsamling: Implementera strategier som säkerställer att hälsodata för migranter och flyktingar samlas in, analyseras och sprids på ett systematiskt sätt, så att de bidrar till evidensbaserade politiska beslut.

Dataintegrering och säkerhetsåtgärder för integritet: Utnyttja metoder som skyddar integriteten samtidigt som länkningen av data från olika källor underlättas som generar omfattande data till relativt låg kostnad, vilket säkerställer att de högsta standarderna för dataskydd upprätthålls.

Metoder för inkluderande undersökningar: Använd metoder som tar hänsyn till olika behoven och olika bakgrund hos migranter och flyktingar vid genomförandet av undersökningar.

Bemyndigande genom engagemang: Engagera migranter och flyktingar i beslutsfattande om deras hälsa och hälsodata. Deras röster bör forma de policyer och metoder som direkt påverkar deras liv.

Mer systematiska tillvägagångssätt

Soorej Jose Puthoopparambil, Universitetsadjunkt
vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

WHO:s europeiska region är värd för cirka 36 procent av den globala internationella migrantbefolkningen. Migranters och flyktingars hälsa är en fråga som inte kan ignoreras, framhåller Soorej Puthoopparambil, lektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

– Länder i Europa måste gå från ad hoc-lösningar till mer systematiska tillvägagångssätt för att aktivt inkludera migranter och flyktingar i hälsoinformationssystemen. Då främjar vi en jämlik hälsa.

Rapporten föreslår ett nytt tillvägagångssätt för att utveckla hälso- och sjukvårdspolicyer och metoder som verkligen inkluderar migranter och flyktingar.

– Genom att göra det kommer samhällen inte bara att främja migranters och flyktingars välbefinnande, också bättre tillgodose folkhälsobehoven och främja rättvisa i europeiska hälsosystem, säger Kayvan Bozorgmehr, professor vid Bielefeld University.

Nyhet från Uppsala universitet 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23