Nyheter

Tilldelning av forskningsanslag från Stiftelsen Familjeplaneringsfonden i Uppsala 2017

2017-03-31

Ansökningar beviljade enligt beslut 2017 - Forskningsanslaget ska förvaltas av Uppsala universitet. Kontakta Martin Selinus för hjälp att föra över medlen till ditt projektkonto.

 • Jonna Arousell
  Abort- och preventivmedelsrådgivning i det mångkulturella Sverige.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Agnes Edling
  Sena avbrytanden på grund av fostermissbildningar.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Evangelia Elenis
  Ensamstående kvinnor som får barn med spermiedonation.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Maria Grandal
  Never too early: Evaluation of the Reproductive Life Plan (RLP) to increase reproductive and preconception healt awareness among adolescents.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Caroline Jansson
  Experiences of miscarrige.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Lana Salih Joelsson
  Lifestyle and reproductive health among women prior to conception.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Cecilia Lundin
  How common are mood and sexual side effects from combined oral contraceptives?
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Jessica Påfs
  Spridning av resultat i Rwanda med fokus på familjeplanering, abort och barnlöshet.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Katarina Kebbon Vaegter
  Validering av den befintliga prognosmodellen. Publicering av samma prognosmodell inklusive extern validering.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-21