Stipendium i Tropikmedicin och Internationell Hälsa

2019-01-31

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa utlyser härmed ett stipendium á 30 000 kr för yngre icke disputerade student / yrkesverksam.

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie eller som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie inom torpikmedicin eller global hälsa. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kurs, kongress eller mötesresa.

Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära resultat, tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser (max 3 sidor). Kort CV (max 1 sida).

Ansökan mailas till urban.hellgren@sll.se

Sista ansökningsdag 20190401

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23