Ny metod att minska risken för depression vid demens prövas i Sverige

2019-03-08

Många som drabbas av demens överger onödigt snabbt sina vardagsaktiviteter, vilket i sin tur påskyndar en redan ökad risk för depression. Nu ska Joanne Woodford, forskare vid U-CARE, pröva att i svensk vård implementera en intervention som med små medel kan vända utvecklingen.

Hela artikeln: http://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=12224&area=2,4,10,16,24,40&typ=artikel&lang=sv

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23