Genom mitt arbete vill jag ta död på myterna

2019-02-06

Birgitta Essén, specialist i obstetrik och gynekologi och professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, har fått 18 miljoner kronor att använ­da i sin tvärvetenskapliga forskning kring mödravård och kvinnohälsa i invandrargrupper i Sverige.

Artikel i Läkartidningen: http://lakartidningen.se/Aktuellt/Meddelanden/Miniportrattet/2019/02/Genom-mitt-arbete-vill-jag-ta-dod-pa-myterna/

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23