Barn med lymfatiska missbildningar har olika vårdbehov

2019-03-26

Ny forskning kring barn med lymfatisk missbildning visar att deras hälsorelaterade livskvalitet ofta är på normal nivå, men studien identifierar också riskgrupper där behandlingens omfång, missbildningar och ärr kan påverka behov av stöd och vård.

Läs mer på http://www.medfarm.uu.se/nyheter-evenemang/nyheter/?tarContentId=778494

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23