USA vattnade ur våldtäkts-resolution på grund av abortmotstånd

2019-04-29

Sexuell och reproduktiv hälsovård är inte en rättighet som täcks av FN:s nya resolution om sexuellt våld i krig och konflikter. Formuleringen ströks efter veto-hot från USA.

Artikel i OmVärlden

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23