12 nya Föräldraguider till genomförbarhetsstudien ENGAGE

2019-06-25

Föräldraguider till genomförbarhetsstudien ENGAGE

I höst påbörjas genomförbarhetsstudien ENGAGE, där det internetbaserade självhjälpsprogrammet EJDeR (intErnetbaserad sJälvhjälp för förälDrar till barn som avslutat en behandling mot canceR) kommer att testas. Föräldrar som deltar i programmet kommer att få stöd av en Föräldraguide – en KBT-tränad psykologstuderande på Uppsala Universitet. Den 10 juni genomgick ENGAGE’s 12 nya Föräldraguider en dags utbildning, tillsammans med psykolog Anna Mautner och psykolog och forskare Joanne Woodford. Varmt välkomna önskar vi i U-CARE gruppen våra nya Föräldraguider!
 
Ansvarig forskare för studien är Louise von Essen.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23