Forskare förordar reglering av surrogatmoderskap

2019-09-17

Sverige bör skapa en tydlig reglering kring juridiskt föräldraskap efter arrangemang för surrogatmoderskap, fastslår Anna Arvidsson i en aktuell avhandling vid Uppsala universitets institution för kvinnors och barns hälsa.

https://www.medfarm.uu.se/nyheter-evenemang/nyheter/?tarContentId=811076

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23