Nyheter

Undervisningen i global hälsa måste problematiseras

2020-01-09

Sibylle Herzif van Wees, lektor vid masterprogrammet i global hälsa, skriver i senaste numret av Lancet om behovet av att problematisera och reformera undervisningen i global hälsa. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32965-4/fulltext

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-27