Nyheter

Kick-off för UGHRIS

2020-02-07

Forskargruppen UGHRIS (Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability) hade sitt första forskargruppsmöte på Eklundshof den 31 januari 2020. Global hälsa är ett tvärvetenskapligt område, och den nya forskargruppen samlar forskare och doktorander från olika discipliner, bl. a. medicin,vårdvetenskap, antropologi och utbildningsvetenskap. Gruppen fokuserar på implementering och hållbarhet och har en tydlig inriktning på Agenda 2030

Det obligatoriska gruppfotot taget vid dagens slut med åtminstone hälften av deltagarna

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-27