INSTÄLLT: WoMHeRs öppningssymposium den 27 april

2020-02-10

Uppsala Universitet inrättade under 2019 Centret för kvinnors psykiska hälsa under de reproduktiva åren (WoMHeR), som inkluderar ett stort antal forskare från Universitetets alla tre vetenskapsområden.

Nu är det snart dags för WoMHeRs öppningssymposium den 27 april!

Symposiet är tvärvetenskapligt med representanter från Uppsala universitets alla områden och inbjudna internationella talare. Symposiet kommer att visa på spännvidden i WoMHeR satsningen, genom att sätta fokus på det unikt kvinnliga och de fallgropar som man kan falla i om man bortser från kön. Symposiet äger rum i Sal IV, Universitetshuset.

10:00 10:05 Lisa Ekselius, Dept of Neuroscience, Uppsala University, Director of WoMHeR. Welcome
10:05 10:30 Liisa Galea, Dept of Psychology, University of British Columbia, US. Embracing the heterogeneity of animal models of depression: the special case for postpartum depression
10:30 11:00 Julia Sacher, Dept of Neurology, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig When the brain weeps: Imaging the conspiracy of sex hormones and neurotransmitters
11:00 11:30 Dan Larhammar, Dept of Neuroscience, Uppsala University The great complexity of the brain brings opportunities for specific intervention
11:30 12:00 Vibe G. Frokjaer, Neurobiology Research Unit and Center for Integrated Molecular Brain Imaging, Copenhagen University Sex hormone contribution to depression in women
12:00 13:00 LUNCH
13:00 13:30 Birgit Derntl, Dept Psychiatry and Psychotherapy and the Werner Reichardt Centre for Integrative Neuroscience, University of Tübingen Emotion regulation as transdiagnostic factor in female mental health
13:30 14:00 Ylva Söderfeldt, Dept History of Science and Ideas, Uppsala University Medical humanities and the gendered psyche
14:00 14:30 Ginevra Castellano, Dept of Information Technology, Uppsala University Socially assistive robots: from education to healthcare
14:30 15:00 Coffee
15:00 15:30 Belinda Pletzler, Dept of Psychology, Paris-Lodron University Salzburg Sex differences in brain functioning during cognitive tasks
15:30 16:00 Jonas Bergquist, Dept of Chemistry - BMC, Uppsala University Myalgic Encephalomyelitis/Chronique Fatigue Syndrome - Common disease in women
16:00 16:15 Eva Åkesson, Vice Chancellor, Uppsala University Concluding remarks

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23