Nyheter

Alla läkare behöver kunskap om global hälsa

2020-03-18

Ett modernt läkarprogram måste kunna anpassas efter en föränderlig värld. Det betyder en utbildning där global hälsa får mer fokus, något som länge efterfrågats av såväl svenska läkarstudenter som läkarstudenter på andra håll i världen. Detta lyfts fram i en debattartikel i Läkartidningen.

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/03/alla-lakare-behover-kunskap-om-global-halsa/

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-23