Nyheter

Publikation i New England Journal of Medicine (NEJM)

2020-07-07

Stora gratulationer till Nick Brown, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, som tillsammans med kollegor från Aga Khan Universitet, Karachi, har fått sin studie: ”Randomized Trial of Amoxicillin for Pneumonia in Pakistan” publicerad i New England Journal of Medicine (NEJM).
Läs gärna den publicerade artikeln och om studiens resultat här:
Randomized Trial of Amoxicillin for Pneumonia in Pakistan 

Publikation:
Jehan, F., Nisar, I., Kerai, S., Balouch, B., Brown, N., Rahman, N., Rizvi, A., Shafiq, Y. & Zaidi, A.K.M. 2020, "Randomized Trial of Amoxicillin for Pneumonia in Pakistan", The New England Journal of Medicine, vol. 383, no. 1, pp. 24-34.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-23