Nyheter

Kraftigt ökad barnadödlighet i Nepal efter coronarestriktioner

2020-08-11

Forskare från Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (IMCH), kan i en artikel i tidskriften Lancet Global Health visa på hur de restriktioner som införes i Nepal till följd av COVID19-pandemin ledde till en kraftig ökning av den tidiga barnadödligheten. Genom att jämföra data från nio sjukhus före och efter den ”lock-down” som infördes den 21 mars i år stod det klart att andelen barn som dog under den första veckan efter förlossning ökade trefalt.

Mer än 20,000 förlossningar inkluderades och under studieperioden minskade antalet kvinnor som förlöste vid de nio sjukhusen med hälften, vilket tyder på att den verkliga dödstalen var ännu högre då många inte kunde få kvalificerad vård för eventuella komplikationer. Orsakerna till den lägre andelen kvinnor som förlöste på sjukhus kan bero på begränsad rörlighet och tillgång på transporter, men också på en ökad rädsla för att söka vård.
 
Nepal är ett land som gjort stora framsteg när det gäller att minska barnadödligheten, något som nu hotas av de restriktioner som införts. Detta visar på vikten av att ha ett helhetsperspektiv och vara medveten om de negativa konsekvenserna av de restriktioner som införts för att stoppa spridningen av COVID19. Liknande effekter kan förväntas i länder i samma situation runt om i världen, vilket hotar de globala ansträngningarna att förbättra kvinnors och barns hälsa.
 
”Detta är bekymmersamma resultat som har vänt den tidigare positiva trenden i mödra- och barnhälsa under tjugo års tid i Nepal. Att minska hindren för kvinnor att ta del av kvalificerad förlossningsvård, att minska ojämlikheterna i vårdutnyttjande och att stödja barnmorskor att tillhandahålla vård av hög kvalitet är av yttersta vikt” säger Ashish KC, ledande forskare för studien.
För mer information:
Läs pressmeddelandet från Uppsala Universitet

Forskarblogg om studien - Healthy Newborn Network

I följande video berättar Dr Ashish K.C mer om studien och det intressanta resultatet.
Publikation
Ashish KC, Rejina Gurung, Mary V Kinney, Avinash K Sunny, Md Moinuddin, Omkar Basnet, Prajwal Paudel, Pratiksha Bhattarai, Kalpana Subedi, Mahendra Prasad Shrestha, Joy E Lawn, Mats Målqvist. Effect of the COVID-19 pandemic response on intrapartum care, stillbirth, and neonatal mortality outcomes in Nepal: a prospective observational study. (2020). Lancet Global Health. DOI:10.1016/ S2214-109X(20)30345-4
 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-23