Nyheter

Kulturella föreställningar kan leda till sämre vård

2020-09-18

Kulturella föreställningar om invandrade kvinnor i Sverige kan leda till att de får sämre vård, särskilt om de kommer från fattiga länder. Det visar Birgitta Esséns tvärvetenskapliga forskning kring kvinnohälsa och migration. Läs mer om detta i intervjun med professor Birgitta Essén, IMCH, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-27