Nyheter

Beviljade medel till forskargruppen Obstetrisk och Reproduktiv Hälsoforskning

2020-12-08

Forskargruppen obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning på Institutionen för kvinnors och barns hälsa har blivit tilldelade medel för flera olika forskningsprojekt. 

  • Alkistis Skalkidou har blivit beviljad 2400000 SEK från Vetenskapsrådet för projektet "Mom2B: En storskalig nationell studie som använder en smartphone app och artificiell intelligens för att predicera förlossningsdepression hos nyblivna mammor" 
  • Eva Bergma har blivit tilldelad medel för klinsk behandlingsforskning interuterine tillväxt (20 miljoner SEK) från Vetenskapsrådet.
  • Maria Grandahl har blivit tilldelad medel från Cancer Fonden för HPV vaccin till pojkar.
  • Susanne Lager har blivit tilldelad medel från Vetenskapsrådet för projektet: Virusinfektion som en orsakande faktor bakom preeklampsi (4.8 miljoner SEK)

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-27