Disputation: Pia Kalm-Stephens Zoomlänk

2020-12-15

Zoomlänk till Pia Kalm-Stephens disputation 17 december kl. 9.15:
https://uu-se.zoom.us/j/68525695095
Passcode: 935378

Titel
Development of allergic and respiratory symptoms in adolescence and early adulthood: risk factors and gender differences

Ordförande
Lena Hellström-Westas, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Eva Rönmark, Adjungerad professor, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå universitet

Betygsnämnd
Gunnar Lilja, docent, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,

Jan Gustafsson, seniorprofessor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Liisa Byberg, docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Kjell Alving, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Andrei Malinovschi, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Åsa Neuman, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Gunn Engvall, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23