Nyheter

Inger Sundström Poromaa tilldelas Rudbeckmedaljen

2020-12-21

Professor Inger Sundström Poromaa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa tilldelas Rudbeckmedaljen. 

.
Inger Sundström Poromaa är professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, medicinska fakulteten. Hon belönas för sin forskning rörande neuroendokrinologiska mekanismer i en gynekologisk patientpopulation samt psykisk ohälsa i samband med graviditet och barnafödande. Rudbeckmedaljen utdelas ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-27