Stefan Swartling Peterson får pris för arbetet för barns rätt till sjukvård

2020-12-22

Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid Uppsala universitet och hälsospecialist vid Unicef Sverige, får Martin H:son Holmdahls pris 2020, för främjandet av mänskliga fri- och rättigheter.


Martin H:son Holmdahl-priset, som uppgår till 50 000 kronor, är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. Årets pris tilldelas professor Stefan Swartling Peterson för hans stora engagemang för barns och ungdomars rätt till sjukvård. 

Ur motiveringen:
”Genom detta pris uppmärksammas Swartling Petersons stora engagemang för barns och ungdomars rätt till sjukvård. Det visas inte minst av att han också varit beredd att lämna sin forsknings- och lärartjänst för att föra dessa frågor vidare i en central internationell organisation för barns hälsa, UNICEF. Av särskilt värde är att Stefan Swartling Petersons internationella barnrättsperspektiv nu kommer nya generationer läkare till del genom hans engagemang i läkarutbildningen.”

Se intervjufilm med Stefan Swartling Peterson med anledning av priset.

Läs pressmeddelandet

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23