Swedesd inrättas vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

2021-01-19

Swedesd flyttar från Fakulteten för utbildningsvetenskaper till Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Syftet med omorganisationen är att ge centret bättre möjligheter att verka samt att stärka universitetets utbildning och forskning kring global hälsa med kompetens i transformativt lärande.

Från och med den 1 januari 2021 ingår Swedesd som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH). Centret inrättas på fyra år och ska utvärderas efter år tre (2023). I samband med flytten ändrar centret namn till Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling.

Rektorsbeslutet att avveckla Swedesd vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, för att möjliggöra en flytt till Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, togs den 1 december 2020. Beslutet föregicks av en intern utredning av organisatorisk placering av Swedesd på uppdrag av områdesnämnden för medicin och farmaci.

Swedesds uppdrag är att fortsätta bidra till ny kunskap samt spridning och skalning inom transformativt lärande för hållbar utveckling, att utbilda studenter på grund- och avancerad nivå, samt att bedriva kompetensutveckling av universitetets lärare och forskare. Den nya placeringen innebär även att Swedesd kan utveckla och stärka den framväxande utbildning- och forskningsmiljön inom global hälsa vid Uppsala universitet.

Eva Friman, Swedesd


- Vi ser verkligen fram emot vår nya roll och att arbeta tillsammans med våra nya kollegor, till exempel inom det nya masterprogrammet Master’s Program in Implementation, Transformative Learning and Sustainability, som nu ska inrättas. Under åren har vi utvecklat en lärandemiljö med fokus på tvärvetenskapligt skapande av kunskap om lärande och komplexa hållbarhetsutmaningar, som vi tror kan bli en tillgång i arbetet inom global hälsa, säger Eva Friman, föreståndare och forskare vid Swedesd.Mats Målqvist är professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och en av initiativtagarna till Swedesds nya placering.

Mats Målqvist, KBH


- Agenda 2030 är central inom global hälsa, och i och med att Swedesd flyttar till medicinska fakulteten skapas en spännande tvärvetenskaplig forskningsmiljö som är helt i linje med ämnets utveckling. Swedesd kommer också att bli en fantastisk resurs för att inkorporera global hälsa och hållbarhetsperspektivet i fakultetens utbildningsprogram, till exempel i utvecklingen av det nya sexåriga läkarprogrammet.


Om Swedesd

  • Swedesd inrättades vid dåvarande Högskolan på Gotland 2008 som en del av Sveriges satsning på lärande och utbildning under FN:s dekad för utbildning för hållbar utveckling (2005-2014). Centret finansierades ursprungligen av Sveriges biståndsmyndighet Sida.
  • I samband med sammanslagningen mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet placerades Swedesd vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper.
  • Under 2016 utsåg regeringen Uppsala universitet/Swedesd till nationell samordnare för FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP on ESD) med uppdrag att samordna, stimulera och följa arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige samt att delta i Unescos internationella nätverk för programmet. Uppdraget sträckte sig fram till 2019.


Viktor Jacobsson

Länkar
Rektorsbeslut 2020-12-01

Implementation Science and Sustainable Development I, 2021/2022 (30 credits)

Swedesds hemsida

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23