Enkätundersökning i internationell studie om Covid-19

2021-01-29

Tolv universitet från en rad olika länder har gått samman för att ta reda på vad som fungerar – och vad som inte fungerar – för att förebygga och behandla Covid-19. Denna enkätundersökning finansieras av National Institute of Health Research i Storbritannien och Antenn Foundation i Schweiz. Projektet har ingen finansiering eller kopplingar till privata företag.

Varför gör vi undersökningen?
Covid-19 är en ny sjukdom, och vi måste därför lära oss av allas erfarenheter. Det finns så många saker vi måste förstå, till exempel:

  • Varför vissa människor utvecklar allvarlig sjukdom medan andra inte gör det?
  •  Vilka förebyggande åtgärder fungerar?
  • Vilka behandlingar fungerar - och vilka gör det inte?

Vad innebär det?
Denna pågående studie samlar in erfarenheter från tusentals människor från en rad olika länder som har drabbats av Covid-19. Vem som helst kan delta i undersökningen, oavsett om de insjuknat med Covid-19 eller ej.

Vilken är den troliga effekten av denna studie?
Denna studie kommer att hjälpa oss att svara på flera frågor om Covid-19, inklusive:
1. Vad gjorde människor för att undvika att smittas av Covid-19?
2. Vilka behandlingar använde människor när de var sjuka?
3. Hur skiljer sig beteenden och behandlingar mellan olika länder? Vilka är de potentiella konsekvenserna av detta?

Resultaten av studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, publiceras online och spridas till beslutsfattare och allmänhet.

Hur kan människor delta?
Vänligen uppmuntra så många människor som möjligt att delta. Alla som kan ge samtycke kan delta genom att gå till webbenkäten: https://sv.rtocovid19.com

Kontakt
Denna undersökning genomförs i Sverige av Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability (UGHRIS), Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Ansvarig projektledare är professor Mats Målqvist, mats.malqvist@kbh.uu.se

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23