Värderingar och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa

2021-04-13

Just nu pågår en studie om vårdgivares värderingar, normer och kunskap inom området sexuell och reproduktiv hälsa i ett migrationsperspektiv. Det är docent Lise Eriksson och professor Birgitta Essén Uppsala universitet som är ansvariga forskare. 

Läs mer om projektet i intervjun med docent Lise Eriksson på barnmorskan.se (Svenska Barnmorskeförbundets hemsida) 

Projektet ingår i Vetenskapsrådets stora satsning på forskning om migration och integration, och är en del av forskningsprogrammet Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik som vi i Uppsala leder i nära samarbete med sociologer, antropologer och normforskare.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23