Vetenskapsradion uppmärksammar studier vid KBH

2021-04-29

Vetenskapsradio har uppmärksammat två aktuella studier vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Effekter av hormonell behandling av bröstcancer fokus för studie

Närmare åtta av tio kvinnor som får bröstcancer har en hormonpositiv variant vilket innebär att östrogen stimulerar till celldelning så att tumören växer. Trots att många som får antiöstrogenbehandling har påtagliga besvär, exempelvis underlivsbesvär, nedsatt sexuell funktion och försämrad livskvalitet, är kunskapen bristfällig. Nu ska en studie vid Uppsala universitet i samarbete med Akademiska sjukhuset undersöka hur vanligt det är och vilka kopplingar som finns. Syftet är att förbättra omhändertagandet och stödet till de drabbade.

De flesta kvinnor som drabbas av bröstcancer får behandling med antiöstrogena läkemedel som ofta ger underlivsbesvär. Forskare vid Uppsala universitet ska nu kartlägga kvinnors upplevelser och besvär av antiöstrogenbehandling för att kunna ge bättre stöd."Få studier har studerat koppling mellan underlivsbesvär och livskvalitet och psykisk hälsa, därför är vår studie viktig", säger forskaren Theodora Kunovac Kallak.

Lyssna på inslaget i Sverigesradio: Torra slemhinnor och minskad sexlust kartläggs
Pressmeddelande från Akademiska sjukhuset

Studie om förlossningsupplevelse ska förbättra stödet till nyblivna mammor

Nästan var tionde kvinna som föder barn har en negativ förlossningsupplevelse. Enligt en nationell rutin skattar nyförlösta kvinnor sin förlossningsupplevelse på skalan 1–10, men det är ännu okänt vad mätningen fångar. I en studie på Akademiska sjukhuset ska mätmetoden för första gången valideras för att kunna ge nyförlösta bättre stöd och uppföljning.

- Det finns ett stort kliniskt värde i att, för första gången, validera den mätmetod som idag används för att identifiera negativ förlossningsupplevelse. Genom kunskap erhållen i detta projekt kan stödet och uppföljningen efter negativ förlossningsupplevelse optimeras, säger Frida Viirman, barnmorska på Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet.

Lyssna på inslaget i Sverigesradio: Formulär för förlossningsupplevelser utvärderas
Pressmeddelande från Akademiska sjukhuset

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23