Tilldelning av Region Uppsalas forskningspris 2020!

2021-06-15

Grattis till Maria Jonasson, överläkare och docent, som har blivit tilldelad Region Uppsalas forskningspris 2020! Priset tilldelas medarbetare som genom sin forskning bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården.

Maria Jonsson, överläkare och docent, får priset för sin forskning inom området förlossningsvård och särskilt fosterövervakning. Maria har under sin gedigna forskningskarriär arbetat med fosterövervakning under förlossning och förebyggande åtgärder för att minska risken att barn skadas under graviditet och förlossning. Samtidigt har hon i många år varit medicinskt ledningsansvarig för förlossningsvården vid Akademiska sjukhuset, där hon med framgång implementerat sina forskningsresultat. Maria är den drivande kraften bakom Akademiska sjukhusets förnämliga förlossningsstatistik. Marias Jonssons forskning har gjort skillnad.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23