Utdelning av 2020 och 2021 års priser och medaljer vid Uppsala universitet

2021-11-04

Den 7 oktober högtidlighöll Uppsala universitetets 544:e födelsedag, där utdelning av 2020 och 2021 års priser och medaljer tog plats. Pris-och medaljtagare från Institutionen för kvinnors och barns hälsa var Inger Sundström Poromaa, Rudbecksmedaljör 2020, Stefan Swartling Peterson, Martin H:son Holmdahlpriset 2020 och Ashish KC, Oscarspriset 2021. Stort grattis till er!

Foto: Mikael Wallerstedt. Från vänster: Inger Sundström Poromaa, Anders Hagfeldt, Ashish K.C och Stefan Swartling Peterson

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23