Välkomna Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

2022-01-16

Från och med 1 januari 2022 är Nationelt centrum för kvinnofrid (NCK) en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett tvärvetenskapligt nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor. NCK har regeringens uppdrag att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. För att genomföra uppdragen arbetar NCK med utbildning av yrkesverksamma och studenter, metodutveckling för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor samt med information, forskning och kunskapssammanställning. NCK driver sedan 2007 den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 samt sedan 1994 Sveriges första specialistmottagning för kvinnor som utsatts för våld – kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Med syfte att stärka NCKs anknytning till utbildning och forskning vid Uppsala universitet ska centrumet organisatoriskt placeras vid Medicinska fakulteten, vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, och administrativt placerat vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Därmed förbättras förutsättningarna för att uppfylla verksamhetens inriktning, syfte och mål. 
Varmt välkomna till kvinnors och barns hälsa, NCK!

Läs mer om NCKs viktiga verksamhet på deras hemsida

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23